Magistritööst

Ülesanne Minu magistritöö teema on seotud digipöördega ja soovingi välja uurida, kuidas digipööre on mõjutanud õpetajate igapäevatööd. Millised on positiivsed ja millised on negatiivsed muutused? Samuti võiks magistritööst välja tulla ka see, kuidas negatiivseid muutusi positiivseks muuta ehk mis on õpetajate vajadused ja ettepanekud. Kodutööna tutvusin kolme magistritööga: ,,Kooli digiküpsuse hindamise vahend Digipeegel” Magistritöö eesmärgiks … More Magistritööst